Vintertid


Normaltid og vintertid er den offisielle klokketid i et område, i dagligtale iblant kalt vintertid, i den delen av året det ikke er sommertid. Norges offisielle normaltid tilsvarer mellomeuropeisk tid, det vil si UTC+1. Ved sommertid stilles klokken 1 time frem, det vil si UTC+2.

Klokken stilles frem 1 time siste søndag i mars og tilbake 1 time siste søndag i oktober.

Copyright © 2023 www.hvilkenuke.com