Hva er klokka nå?


Klokka er synkronisert med tidsserver og klokka akkurat nå omregnet til lokal tid.

Frøken ur - Telefonur

Telefonurets første Frøken Ur stemme ble lest inn av Kate Falch. Hun leste også inn stemmen til værtelefonen på 06. Hun hadde jobben fram til den nye tellemåten i 1952 gjorde at opptakene måtte gjøres på nytt. Ingrid Arnesen, ansatt ved 018, ble den nye stemmen. Etter et år ble hun erstattet av Kari Borg Mannsåker, som hadde telefonurfrøken ur stemmen fram til et nytt telefonur ble introdusert i august 1961.

Frøken Ur i Norge var en telefontjeneste fra 1932 til las ned i 2007.

International time sites
Finsk tid - Dansk tid - Svensk tid - Polsk tid - Brittisk tidTyrkisk tid - Spansk tid

Copyright © 2013-2024 www.hvilkenuke.com - Privacy & Terms.