Sommertid


Sommertid er en ordning som går ut på å stille klokkan frem en time i forhold til normaltid. Flere land har innført dette for å utnytte de lyse delene av døgnet. Med sommertid menes den perioden av året da klokkene er stilt 1 time frem sammenliknet med resten av året. Sommertid fastsettes som normal tid for Norge i tiden mellom kl. 02.00 siste søndag i mars og kl. 03.00 siste søndag i oktober.


Copyright © 2013-2024 www.hvilkenuke.com - Privacy & Terms.